KONTAKT
WEBBKARTA
BEHÖRIGHET
Guide IT-utbildningar
Behörighet
Fem IT-inriktningar
Studentförebilder
Lärosäten/studieorter

Behörighet till högskola och universitet

Det finns två typer av behörighet: grundläggande och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för alla högskoleutbildningar och den särskilda behörigheten bestämmer varje utbildning över.
Det vanligaste sättet att uppfylla grundläggande behörighet på grundnivå är att ha en sammanhållen utbildning på gymnasienivå. Men även slutbetyg från komvux och intyg om allmän behörighet från folkhögskola gäller. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma för både program och kurser.

Så här får du grundläggande behörighet

Det vanligaste sättet att uppfylla grundläggande behörighet på grundnivå är att ha en sammanhållen utbildning på gymnasienivå. Men även slutbetyg från komvux och intyg om allmän behörighet från folkhögskola gäller. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma för både program och kurser.

Flera kräver särskild behörighet

Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Detta kallas särskild behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs varierar från utbildning till utbildning men vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, med lägst betyg 3 eller Godkänd. Ibland kan arbetslivserfarenhet krävas.

Är du behörig?

Om du är osäker på om du uppfyller de allmänna behörighetskraven kan du vända dig till en studievägledare till exempel på din skola eller kolla in studera.nu. Vill du veta om den utbildning du är intresserad av kräver särskild behörighet hittar du det på respektive utbildnings webbsida.

Bra-att-ha-länkar

Samtliga universitet och högskolor:
studera.nu >

VHS: Verket för högskoleservice >
CSN: Centrala Studioestödsnämden >
Högskoleverket >
Så valde vi:
Instruktör
Lösningsarkitekt
Utvecklare
Project Manager, trainee
Projektledare
Services Engineer
Datadesigner
Integrationsarkitekt
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >