KONTAKT
WEBBKARTA
JÄMFÖR YRKEN
Sök yrke
Jämför yrken
Vanliga yrkesroller
Förebilder
Karriärkartor

Jämför yrken

 

Välj Yrkesroll!

Välj Yrkesroll!

Användbarhetsexpert


Byt roll »
Arbetsuppgifter: Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Bedöma hur produkter och system uppfattas av användare och föreslå förändringar för att göra produkterna/systemen mer användarvänliga.
Finns det jobb? Ja. På grund av att tekniska system blir alltmer sammanvävda och komplicerade ställs allt högre krav på att de ska vara lättbegripliga för användaren.
Karriärvägar till rollen: Normalt ett första jobb, kan också vara utvecklingsväg för teknikspecialist eller produkt- eller systemutvecklare, det krävs då i normalfallet kompletterande utbildning inom kognitions- eller beteendvetarområdet, kurser i MDI (Människa - Dator Interaktion), interaktionsdesign eller motsvarande.
Karriärvägar efter rollen: Produkt-/systemutvecklare, projektledare, affärsutvecklare, beställare/upphandlare av IT, IT-strateg, verksamhetsutvecklare
Jobbets karaktär: Nära samarbete med både produkt-/systemutvecklare och användare.
Lön: 25 000-30 000 som ingångslön. Efter 10 år cirka 35 000-38 000 beroende på vad man gör, om man jobbar privat eller offentlig sektor, med mera.
 
 
Möt några Användbarhetsexperter:
»
,
Erik Swan »
Lösningsarkitekt, iStone Cross Commerce
Så valde vi:
Vd, entreprenör
IT Delivery Manager
Project Manager, trainee
Chef Application Management
Leveransansvarig inom processutveckling
Lösningsarkitekt
Utvecklare
Webbutvecklare
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >