KONTAKT
WEBBKARTA
JÄMFÖR YRKEN
Sök yrke
Jämför yrken
Vanliga yrkesroller
Förebilder
Karriärkartor

Jämför yrken

 

Välj Yrkesroll!

Välj Yrkesroll!

Systemförvaltare


Byt roll »
Arbetsuppgifter: Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Fortlöpande samla in krav från verksamheter och användare, utvärdera och föreslå ändringar i befintliga system så att systemen blir med användarvänliga. Skapa informationsstrukturer och interaktionsdesign, användarvänlig design, för system och produkter.
Finns det jobb? Ja. Ju mer komplicerade de tekniska systemen blir desto högre krav ställs det på att de ska vara lättbegripliga för att användaren ska kunna utnyttja tekniken effektivt.
Karriärvägar till rollen: Produkt- eller systemutvecklare, projektledare, service- eller supportansvarig.
Karriärvägar efter rollen: IT-arkitekt, IT-chef.
Jobbets karaktär: Kreativ problemlösning i samverkan med användare och organisationsledning.
Lön: Systemadministratören har en ansvarsfull roll som kräver ett antal års erfarenhet. Från 25 000 och uppåt beroende på hur affärskritiskt systemet är.
 
 
Möt några Systemförvaltare:
Sabina Ahsin »
Chef Application Management, TDC
Nina Åhlmans »
IT Delivery Manager, Ericsson
Så valde vi:
Utvecklare
Vd, entreprenör
Leveransansvarig inom processutveckling
Services Engineer
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Systemintegrator
Project Manager, trainee
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >