KONTAKT
WEBBKARTA
JÄMFÖR YRKEN
Sök yrke
Jämför yrken
Vanliga yrkesroller
Förebilder
Karriärkartor

Jämför yrken

 

Välj Yrkesroll!

Service- och supportansvarig


Byt roll »

Välj Yrkesroll!

Arbetsuppgifter: Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Fortlöpande hjälpa användare då problem uppstår. Problemen kan handla om både att avhjälpa tekniska fel och att få användaren att förstå hur tekniken fungerar.Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Finns det jobb? Ja. Ständigt nya produkter och tekniker leder till ett ständigt behov att avhjälpa tekniska fel eller hjälpa användare att förstå tekniken.
Karriärvägar till rollen: Ofta ett första jobb, programmerare
Karriärvägar efter rollen: Teknikspecialist, produkt-/systemutvecklare, systemadministratör, teamledare
Jobbets karaktär: Det är en riktig serviceroll med nära kontakter med både teknikutvecklare och användare.
Lön: Från ingångslöner kring 20 000 kr/månad till nivåer kring 35 000 kr/månad med några års erfarenhet.
 
 
Möt några Service- och supportansvariga:
Karin Jarlgård »
Services Engineer, Ericsson
Så valde vi:
Utvecklare
Chef Application Management
IT Delivery Manager
Systemintegrator
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Business CIO
Integrationsarkitekt
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >