KONTAKT
WEBBKARTA
JÄMFÖR YRKEN
Sök yrke
Jämför yrken
Vanliga yrkesroller
Förebilder
Karriärkartor

Jämför yrken

 

Testare


Byt roll »

Välj Yrkesroll!

Välj Yrkesroll!

Arbetsuppgifter: Analysera programvara, genomföra funktionstester på olika nivåer, stämma av med testpersoner, göra prioriteringar vid hanteringen av fel och förbättringsönskemål samt dokumentera.Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Finns det jobb? Ja, och rollen ökar starkt. Driftstopp och funktionsfel tolereras allt mindre, det kostar för mycket pengar för företagen om system inte fungerar.
Karriärvägar till rollen: Är ofta ett första jobb efter avslutad utbildning inom data/IT, systemvetare eller yrkeshögskola.
Karriärvägar efter rollen: Som testare kan man gå vidare att bli testledare och ansvara för tester.
Jobbets karaktär: Testare arbetar oftast i team med både andra testare och beställare. I vissa fall har testaren kontakt med användarna av det de testar för att göra så kallade slutanvändartester.
Lön: Från 23 000 kr/månad och uppåt.
 
 
Möt några Testare:
Pia Backman »
Testare, CGI
Så valde vi:
IT Delivery Manager
Leveransansvarig inom processutveckling
Affärskonsult
Webbutvecklare
Utvecklare
Business CIO
Chef Application Management
Project Manager, trainee
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >