KONTAKT
WEBBKARTA
JÄMFÖR YRKEN
Sök yrke
Jämför yrken
Vanliga yrkesroller
Förebilder
Karriärkartor

Jämför yrken

 

Verksamhets-/affärsutvecklare


Byt roll »

Välj Yrkesroll!

Välj Yrkesroll!

Arbetsuppgifter: I samråd med både produkt- och systemutvecklare samt företagsledning utveckla nya produkter eller tjänster samt uppsöka nya kunder och marknader.Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Användbarhetsexpert »
Entreprenör »
IT-arkitekt »
IT-utbildare »
Mjukvaru- eller systemutvecklare »
Projektledare »
Service- och supportansvarig »
Systemförvaltare »
Testare »
Verksamhets-/affärsutvecklare »
Finns det jobb? Ja. Men att bli affärsutvecklare tar flera år. IT-området är i ständig förändring, både vad gäller produkternas och systemens funktionalitet och kundernas behov av allt mer avancerade produkter och system. Affärsutvecklaren har en nyckelroll i att knyta samman funktionalitet med behov.
Karriärvägar till rollen: Produkt- och systemutvecklare, projektledare.
Karriärvägar efter rollen: Projektledare, olika ledarbefattningar, affärskonsult
Jobbets karaktär: Teamarbete, flitig kontakt med de flesta avdelningar inom företaget och med kunderna
Lön: Från 35 000 kr/månad och uppåt. Affärsutvecklarrollen kräver flera års erfarenhet.
 
 
Möt några Verksamhets-/affärsutvecklare:
»
,
Sara Najafi »
Business CIO, Statoil, Oslo/London
Delby Ponce de Leon »
Affärskonsult, CGI
»
,
Så valde vi:
Chef Application Management
Utvecklare
IT Delivery Manager
Systemintegrator
Lösningsarkitekt
Affärskonsult
Instruktör
Vd, entreprenör
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >